Kot vsako pomlad se nas je tudi letos že navsezgodaj zbrala ekipa 20-tih članov RD Celje, da pod vodstvom gospodarja Dominika Zlodeja in njegove ožje in stalne skupine ribogojcev opravimo izlov ribnika 5. Pripravljalna dela na ta vsakoletni dogodek, kot je spremljanje vremenskih in vodnih razmer ter postopno izpuščanje vode iz ribnika, so potekala že cel teden prej. Hitre in nespametne poteze v ribogojski dejavnosti niso možne. Nepremišljene poteze lahko hitro povzročijo katastrofalne posledice in celotna zaloga rib je lahko izgubljena v trenutku. Po zboru ekipe in obvezni jutranji kavici je gospodar vsem sodelujočim razdelil naloge. Še posebej se je pogovoril z našimi pripravniki in tistimi, ki na odlovu še niso sodelovali. Po dolgem času se je le zbrala optimalna ekipa in ni bilo straha, da delo ne bi bilo dobro razdeljeno in bo odlov potekal brez zastojev. Veseli me da so pri tem sodelovali tudi pripravniki za katere je sodelovanje na odlovih predpisano z pripravniškim programom in je obvezno. Kmalu bo tem je padla "komada" gospodarja: "Fantje gremo, ribe nas čakajo". Kot je že iz fotografij razvidno smo po prihodu zagledali skoraj prazen ribnik, ribe pa so nas že čakale v ostanku vode v zgornji izlovni jami pred iztočnim objektom - menihom. Iz priloženih fotografij je dobro razvidna zamuljenost ribnika 5. Na določenih mestih znaša višina tega že več kot 1 m. Ta se nalaga v ribniku 5 z vsakoletnim praznjenjem vod iz višje ležečih ribnikov 1 - 4 in je v tem zadnjem 5. najočitnejša. Zaradi posledične izgube akumulacije vode in znižanja max. vodostaja je nujno potrebna sanacija - odvoz mulja, o čemer smo vas že obveščali ob lanskoletnih jesenskih odlovih. V skladu z letos pridobljenim dovoljenjem ARSO in v sodelovanju z lokalnim kmetovalcem bomo tega z min. stroškom za našo RD do jeseni letošnjega leta odstranili iz ribnika in tako ponovno vzpostavili pogoje, ki ga ta ribnik po RGN mora imeti: prezimovnik za ribe, ki jih uskladiščimo do pomladi za vlaganja v spomladanskem času ali pa iz njega ribe preselimo v zgornje ribnike za nadaljnjo rejo v 2 ali 3- letnem vzrejnem ciklusu. 

Z veseljem pa vas obveščam, da nas je danes na povabilo vodstva RD obiskal priznani ribogojec dr. Boris Skalin. Večina vas starejših članov ga verjetno pozna še iz časov, ko je bil še službeno aktiven v Hmezadu, kasneje pa je njegovo delo in ribogojnico prevzel jo še danes uspešno vodi ribogojec Marko Hrovat iz Vrbja pri Žalcu. Navkljub svoji častitljivi starosti še vedno aktivno spremlja ribogojsko dejavnost v Sloveniji in se z veseljem odzove na povabila ribiških družin. S svojim strokovnim znanjem in dolgoletno prakso jim svetuje in pomaga v reševanju problematike s področja vzgoje in varstva rib in ribogojstva na splošno. Tako si je tudi na povabilo našega vodstva RD ogledal našo toplovodno ribogojnico na Goričici in potek našega dela na odlovu, kot je bil današnji. Z videnim in samim stanjem ribogojnice ter spremljajočega objekta je bil vidno zadovoljen. Ob tem ne morem mimo tega, da ponovno pohvalim požrtvovalno delo našega gospodarja Dominika Zlodeja, ribogojca Sandija Špesa in prav tako člane, ki so v zadnjih 3 letih opravili neverjetno delo v ribogojnici in delo naših predhodnih gospodarjev in članov RD še nadgradili do te mere, da smo lahko z videnim več kot zadovoljni in ponosni. Tudi gledano z finančnega vidika ribogojnica deluje pozitivno, vzdržuje se in nadgrajuje ribogojsko znanje in isto se prenaša na naše mlajše člane. Dr. Skalinu sem izpostavil težave s katerimi se kot RD Celje srečujemo in jih rešujemo ter cilji, ki jih imamo na področju našega delovanja in ribogojske dejavnosti v naši toplovodni ribogojnici na Goričici. Izrazil je pripravljenost po ponovnem srečanju v bližnji prihodnosti na podlagi katerega bi se dogovorili o sodelovanju in izdelavi elaborata za delovanje in razvoj naše ribogojske dejavnosti za naslednjih  5-10 letih. Verjamem, da bo naše vodstvo družine in UO sprejel ponujeno roko in znanje mednarodno priznanega strokovnjaka. O nadaljnjih srečanjih in dogovorih vas bomo seveda obveščali sprotno na naši spletni strani, o predvidenih nadaljnjih ukrepih in razvojnem načrtu naše sonaravne toplovodne ribogojnice Goričica pa na zboru ribičev 2020.

Za konec današnjega odlova pa naj navedem še statistiko izlova oz. koliko rib smo vložili v Šmartinsko jezero in koliko v ribnike od 1-4 za nadaljnjo rejo. V ribnike je bilo tako vloženo 1.100 kg krapa K1-K2, 80 kg linja in cca 150kg ribjega drobiža. Ker pa bomo, kot že rečeno, v letošnjem letu čistili ribnik 5 smo vseh 60 kosov izlovljenih ščuk v skupni teži 117 kg vložili v Šmartinsko jezero. 

Današnji dan je bil za nas ribiče ribogojce in vse, ki ste sodelovali pri tem delu praznik in slika uspešnega dela ribiške družine Celje. V imenu vodstva družine se vsem sodelujočim zahvaljujem na opravljenem delu in vas ter ostale člane RD vabim, da se nam pridružite na eni od naslednjih delovnih akcij v letošnjem letu. Koledar je objavljen na spletni strani, za vse podrobnosti pokličite gospodarja Dominika Zlodeja.

 

Zabeležil in fotografiral: Sandi Sever

 

 

Hits: 481 Print