Vljudno vas vabimo, da se udeležite rednega Zbora članov naše družine, ki bo v torek, 09.06.2020, ob 17:00 v  sejni sobi mestne četrti Slavko Šlander Celje (ulica V. prekomorske brigade 4, Celje - za pošto oziroma za trgovino Mercator na 

Ljubljanski cesti.)

 

Predlagani dnevni red:

1. Otvoritev in pozdrav;

2. Izvolitev organov Zbora članov;

3. Poročila za leto 2019 in sicer:

  • Poročilo predsednika
  • Finančno poročilo
  • Poročilo nadzornega odbora
  • Poročilo verifikacijske komisije
  • Razprava po poročilih in sklepi

4. Program aktivnosti za leto 2020

  • Program dela
  • Finančni načrt
  • Razprava in sklepi

5. Razrešnica dosedanjim organom RD Celje;

6. Poročilo kandidacijske komisije in predlog kandidatov;

7. Volitve novih organov;

8. Razno.

 

Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda ste prejeli že v informatorju štev. 1. Prosimo, da se glede na pomembnost dnevnega reda zbora zagotovo udeležite.

Po končanem zboru bomo imeli 1. sejo za vse nove člane novega Upravnega odbora in Nadzornega odbora. Prosimo, da se vsi člani seje zanesljivo udeležite.

 

Štefan Zidanšek

v.d.predsednik RD Celje                 

 

Hits: 603 Print

Vse pravice pridržane © 2015. Ribiška družina Celje

Designed by Fenix, Feldin Andrej s.p.