Končana je 2. tekma za Pokal Šmartinskega jezera v LKO 2017 in s tem cikel dveh tekem v letošnjem letu.

1. tekme se je udeležilo 10 ekip RD Celje in ekipa RD Voglajna, 2. tekme pa že 14 ekip iz RD Celje in tri ekipe, ki so tekmovale izven konkurence. Sam razpis in pravila oz. koncept tekmovanja je bil med tekmovalci zelo dobro sprejet. V rezultat so namreč štele samo tri najtežje ribe na tekmi s tem, da tehnika ribolova imenovana Zig-Rig ni bila dovoljena. Ostala pravila tekmovanja so bila ista kot po Pravilih RZS, ki veljajo za tekmovanja v LKO. Glede na skupno težko ulova je tako sledila uvrstitev ekipe na posamezni tekmi in točkovanje uvrstitve v skladu s Pravili RZS v LKO. Tehtanje ulova so izvajali udeleženci tekme iz dveh sosednjih ekip. Pri tem postopku so se tako zvrstili skoraj vsi tekmovalci. Po treh ulovljenih in uradno stehtanih ter zapisanih ribah so tehtanje nadaljnjih ulovov in evidenčni vpis do konca tekme izvajale ekipe same. Lažje ribe od predhodno ulovljenih so tako izpustile, s težjo od ene treh predhodnih iz uradne evidence pa v mreži čuvarici počakali na uradno tehtanje tehtalnih dvojic. S tem konceptom tekmovanja dokazujemo, da za dosego rezultata ekipe na tekmi v LKO ne potrebujemo več sto kg ulova po ekipi in s tem nepotrebnega zadrževanja ulova v mrežah čuvaricah. Na enak način bomo s tekmovani na tekmah v LKO v RD Celje nadaljevali tudi v naslednjih letih s tem, da bomo na željo tekmovalcev in s predhodno potrditvijo UO RD Celje v 2018 na pokalni tekmi namesto dveh, izvedli tri tekme v nizu. Prvo predvidoma v mesecu maju, drugo v mesecu septembru in zadnjo tretjo v mesecu oktobru. 

Ob zaključku se v imenu tekmovalcev in v mojem imenu zahvaljujem UO RD Celje, ki nam je omogočila izvedbo tekem na Šmartinske jezeru in sponzorjem tekmovanja, ki so prispevali praktične nagrade za najuspešnejše ekipe. To so bili: NOLD, Boili & Moore, Ribiška trgovina Tadej Koštomaj, Samo Krenker - Feed up, ter Ribiška trgovina Šarman. Zahvala gre tudi ekipi kolegov iz RD Celje: Mateju Repniku, Mitji Trnovšku, Miru Potokarju, Osmanu Hodžiču in ostalim, ki so z mojo malenkostjo poskrbeli, da je tekmovanje v organizacijskem smislu potekalo gladko in brez zapletov. Zahvala tudi ETRA Restavraciji in Marjanu Preložniku, ki je med in po tekmah skrbel za prehrano in catering na nivoju. 

Še enkrat hvala vsem skupaj in vabljeni, da se tekmovanja za Pokal Šmartinskega jezera v LKO udeležite tudi v naslednjem letu.

 

Sandi Sever, podpredsednik RD Celje

 Rezultati tekme

Hits: 2986 Print

Vse pravice pridržane © 2015. Ribiška družina Celje

Designed by Fenix, Feldin Andrej s.p.