Ribiška družina Celje razpisuje tekmovanje v lovu krapov z obtežilnikom (LKO) za prehodni »POKAL ŠMARTINSKEGA JEZERA v LKO 2018« 

Tekme v LKO bodo potekale na tekmovalni trasi LKO Loče, Šmartinsko jezero v skladu s Pravilnikom o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu RZS, Pravili o tekmovanjih v lovu krapov z obtežilnikom (LKO) RZS in dodatnimi pravili - navodili organizatorja tekmovanja RD Celje.

TERMINI TEKEM:

Na tekmo se lahko prijavi največ 18 dvočlanskih ekip po vrstnem redu prijav do zasedbe mest. Tekmovanja in tekem v ciklu se lahko udeležijo ekipe tekmovalcev, ki so redni člani RD Celje in člani ZRD Celje. 

Pisno e-prijavo je potrebno poslati na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Rok za prijavo je do 03.05.2018 do 10.00 ure.

V prijavi potrebno navesti: Ime ekipe (kot npr. »CT Optimisti«), Imena in Priimke članov ekipe in v ekipi s tremi člani označiti rezervo. Ob Imenu in Priimku obvezno zapisati št. čl. izkaznice člana ekipe. Nepopolna prijava brez zahtevanih podatkov se ne bo upoštevala in ekipa se tekmovanja in tekem ne bo mogla udeležiti. Prijava ekipe na dan tekmovanja ni možna. 

Po 03.05. do vključno 08.05.2018 do 18.00 h se lahko na tekmovanje in tekme do zasedbe še prostih mestih prijavijo ekipe članov drugih RD in ZRD, članov RZS. V sredo 09.05.2018 po 18.00 h bo RD Celje na svoji fb in spletni strani javno objavila dokončni spisek sodelujočih ekip in tekmovalcev.

Ekipo štejeta najmanj 2 in največ 3 tekmovalci, pri čemer je 3. tekmovalec rezerva. Ta se lahko v času tekmovanja nahaja v tekmovalnem prostoru, vrši logistično podporo ekipe pred, med in po tekmi, ne sme pa med tekmo imeti stika z ribolovno opremo in vabami. V tekmovanje se lahko vključi šele po prijavi – poslani SMS najavi menjave pri gl. sodniku tekmovanja g. Sandija Severja na 031/720-582. Menjavo rezervnega tekmovalca je v času tekme možno narediti največ 1x.

V času tekmovanja vsaka od ekip opravi tehtanje ulova po vrstnem redu določenim z žrebom pred začetkom tekmovanja in v terminih katere določi glavni sodnik.

V končni rezultat in uvrstitev ekip šteje skupna teža 3 najtežjih ulovljenih rib (krap ali amur). Manjše ribe stehtajo ekipe same, jih vpišejo evidenčno v tekmovalni list ekipe in jih v najkrajšem možnem času spustijo v vodo. V primeru izenačenega končnega rezultata dveh ekip šteje najtežja izmed 3 ulovljenih rib.

URNIK TEKEM: 

1. Dan tekme: 7.30 h - zbor tekmovalcev pri Ribiškem domu RD Celje, Brezova - nagovor predsednika RD Celje, Štefana Zidanška in gl. sodnika tekmovanja Sandija Severja. / 7.40 h do 8.00 h - vpis ekip in tekmovalcev ter plačilo startnine / 8.00 h - žrebanje vrstnega reda žrebanja in žrebanje tekmovalnih mest / 8.15 h - žrebanje vrstnega reda tehtanja / 8.30 h - odhod na tekmovalno traso LKO Loče / 9.00 h do 11.00 h – priprava ekip na tekmovanje / 11.00 h – začetek tekmovanja.

2. Dan tekme: 00.00 h do 24.00 h – tekmovanje.

3. Dan tekme: 00.00 h do 11.00 – tekmovanje / 10.15 h - signal 15 min pred koncem tekme / 11.00 - konec tekme / 12.30 - pogostitev udeležencev tekmovanja pri ribiškem domu RD Celje, Brezova 13.00 - razglasitev rezultatov in podelitev medalj.

Prijavnina na tekmovalca znaša 18,00 € in se plača pred začetkom tekme na zboru in po vpisu tekmovalcev.

Najuspešnejša ekipa v ciklu treh tekem prejme prehodni pokal, tekmovalci prvih treh najuspešnejših ekip pa medalje ter priložnostne nagrade sponzorjev tekmovanja. 

Tekmuje se na lastno odgovornost!

 

Predsednik TK RD Celje  

Srečko LAH

 

gl. sodnik tekmovanja

Sandi SEVER

 

Predsednik RD Celje

Štefan ZIDANŠEK

 Razpis

Hits: 1898 Print