Leto je naokoli in ker želimo ohraniti ime dolgoletnega predsednika in častnega predsednika  Franca Vitanca v živem spominu, prirejamo tekmovanje v lovu rib s plovcem v njegovo čast.

Zato vas Ribiška družina Celje vabi na 8.memorial Franca Vitanca, ki bo v soboto, 30.05.2020 s pričetkom ob 7.00 uri na Šmartinskem jezeru – polotok BREZOVA

Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravilnikom o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu in pravili o tekmovanjih o lovu rib s plovcem.

 

URNIK TEKMOVANJA

 

Tekmuje se posamezno. Prvi trije prejmejo pokale , posamezniki po sektorjih prejmejo medalje, najboljši posameznik pa prejme prehodni pokal. Prvih 10 tekmovalcev pa prejmejo tudi lepe praktične nagrade.

Rok za prijavo je 25.05.2020.  Prosimo, da se do navedenega roka  prijavite pisno  na naslov: RIBIŠKA DRUŽINA CELJE, Čopova 19, 3000 CELJE, na    e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. oz. na GSM 041 570 175 Srečko Lah.

Štartnina znaša  12 ,00 EUR  po tekmovalcu . Prispevek nakažite na transakcijski račun: SI56610000016189259 Delavska hranilnica ali se poravna ob prijavi na dan tekmovanja.

V skladu s sklepom UO RZS in dopisom RZS št.: 2019/21-M z dne 15.02.2019 morajo biti vsi tekmovalci, ne glede na vrsto ali rang tekmovanj, registrirani na način, kot to predvideva tretji člen Pravilnika RZS o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu. 

 

In kako pridete do ribiškega doma na polotoku Brezova? 

Če greste iz smeri Maribora morate v Vojniku za pokopališčem zaviti na desno (če pa iz smeri Celja pa pred pokopališčem na levo) po asfaltni cesti. Po približno 1,5 km zavijete levo (opozorilni napis RIBIŠKI DOM), po asfaltu vse do parkirnega prostora. Vse ostale informacije dobite pri Srečko Lah na GSM 041 570 175! TEKMUJE SE NA LASTNO ODGOVORNOST!

 

Vlada RS je izdala  Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti (št 964. z dne 6. 5. 2020), po katerem je dovoljeno izvajanje športnih tekmovanj  do vključno državne ravni v individualnih športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1). Kar pomeni, da lahko RZS kot nacionalna panožna športna zveza za individualni športni panogi - ribištvo-sladkovodni športni ribolov in  ribištvo-kasting, sprosti možnost izvajanja ribiških tekem na ravni ribiških družin, ribiških območij  in na državni ravni z upoštevanjem vseh samozaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19.

 

RZS je pripravila zavezujoča navodila za izvajanje posameznih ribiških tekmovanj (2020/39- IM). Le- ta so pripravljena v skladu z samozaščitnimi ukrepi za preprečevanje virusa Covid -19, ki še ostajajo v veljavi. 

 

 Na tekmovanje lahko pridejo zgolj tekmovalci brez zdravstvenih težav. 

 Prihod na tekmo je obvezno posamičen za vse udeležence.

 Žreb tekmovalnih mest opravita delegat tekme in glavni sodnik ali komisar brez prisotnosti tekmovalcev; nastopajoče tekmovalce se individualno seznani z rezultati žreba.

 Pred odhodom na tekmovalna mesta vsi prisotni uporabljajo zaščitna sredstva. 

 Tekmovalci na ribiških tekmah v individualni konkurenci morajo ohranjati predpisano medsebojno razdaljo 10 m ali več. Razdalja med ekipami parov (disciplina lov krapov z obtežilnikom) je 10 m ali več, razdalja med tekmovalcema v paru pa 2 metra ali več.

 V času tekmovanja ni dovoljena izmenjava opreme ali drugega pribora med tekmovalci. 

 Med tekmovanjem ne sme prihajati do neposrednih stikov med udeleženci.

 Tehtanje ulova in merjenje ujetih rib opravlja sodnik z uporabo zaščitne opreme, brez prisotnosti tekmovalcev.

 Na tekmovanjih so lahko prisotni zgolj tekmovalci in vodje ekip; gledalcev in drugih obiskovalcev na tekmah ne sme biti.

 Do preklica zaščitnih ukrepov zaradi COVID -19 se ne izvaja kastinških tekmovanj v dvoranah ali drugih zaprtih prostorih.

 Določila pravilnikov in pravil RZS,  ki določajo protokol izvedbe razglasitve rezultatov tekem, se do nadaljnjega opusti. Rezultati tekmovanj se objavijo v elektronski obliki na spletni strani RZS oz. se jih posreduje po e- pošti na pridobljene naslove nastopajočih. Rezultati posameznikov se v tekmovanjih, kjer se tekmuje tudi v ekipni uvrstitvi štejejo tudi za ekipne uvrstitve. 

 Priznanja najuspešnejšim tekmovalcem se praviloma podelijo za nazaj in sicer brez kontaktov med osebami na naslednji tekmi.

 Vsi predpisani samozaščitni ukrepi smiselno veljajo tudi za razpisane treninge. Predpisane splošne samozaščitne ukrepe je potrebno upoštevati tudi pri morebitnem vplačevanju kotizacije ali startnine.

 

Za smiselno razlago in realizacijo ter prilagoditev zapisanih navodil, so zadolžena vodstva podkomisij za posamezne tekmovalne panoge. 

Ribiške družine kot izvajalke tekem z znanim številom tekmovalcev so dolžne v razpisu vse prisotne seznaniti z zaščitnimi ukrepi. Prav tako so izvajalke tekem dolžne zagotoviti ustrezna dezinfekcijska sredstva za vse udeležence. Za nadzor spoštovanja zaščitnih ukrepov na posamezni tekmi  je zadolžen delegat tekme, katerih imena RZS sporoči Ministrstvu za izobraževanje in šport. Kršitev navedenih določil se šteje za kršitev tekmovalnih pravil in sankcionira skladno z določili Tekmovalnega pravilnika.

 Vabilo - 8.memorial Franca Vitanca

Hits: 492 Print