Razpis tekmovanja v lovu krapov z obtežilnikom (LKO) za prehodni POKAL ŠMARTINSKEGA JEZERA v LKO 2020 

 

Tekma bo potekala na Šmartinskem jezeru, na tekmovalni trasi LKO Loče v terminiu je 3. Tekma – 1. Memorial Sandija Severja od 02.10. do 04.10.2020 Tekma bo potekala v skladu s Pravilnikom o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu RZS, Pravili o tekmovanjih v lovu krapov z obtežilnikom (LKO) RZS in dodatnimi Pravili - navodili organizatorja RD Celje.

Na tekme v nizu so prijavljene ekipe z dvema (2) ali tremi (3) člani registriranih tekmovalcev (registracija tekmovalca - beri v nadaljevanju), ki so člani RD Celje ali člani RD iz ZRD Celje. 

Ekipo štejeta najmanj dva (2) in največ trije (3) tekmovalci, pri čemer je tretji (3.) tekmovalec rezerva. 

V času tekme vsaka od tričlanskih (3) ekip bo opravila tehtanje ulova po vrstnem redu štartnih mest z začetkom od 1.-ga do 18.-tega mesta in v terminih katere bo določil glavni sodnik. 3. član tehtalne ekipe je član ekipe pri katerem se vrši tehtanje. V tehtalni ekipi sodeluje en član ekipe s štartnega mesta 1 in en član ekipe s startnega mesta 2. Po tem sistemu se v tehtalne ekipe zvrstijo ostali tekmovalci drugih  na tekmi sodelujočih ekip. 

V rezultat in uvrstitev ekipe na tekmi šteje skupna teža 3 najtežjih ulovljenih rib (krap ali amur). V primeru izenačenega rezultata dveh ekip šteje najtežja izmed 3 ulovljenih rib. Za uvrstitev na tekmi ekipa prejme ustrezno št. negativnih točk, ki se za končno uvrstitev ekipe na tekmovanju seštejejo. 

Ekipa z najmanj osvojenimi negativnimi točkami  v nizu tekem postane prvak tekmovanja v lovu krapov z obtežilnikom (LKO) za Prehodni POKAL Šmartinskega jezera v LKO 2020. V primeru izenačenega rezultata negativnih točk o pokalnem zmagovalcu odloča skupna teža 3 najtežjih ulovljenih rib na tekmovanju.

Medalje za uvrstitve na tekmah ter pokale in medalje za končno uvrstitev zagotavlja RD Celje. Priložnostne in praktične nagrade bodo prispevali RD Celje, ZRD Celje in sponzorji tekmovanja. 

 

NAVODILA ZA IZVEDBO TEKEM NA RAVNI ZRD Celje za preprečevanje širjenja virusa COVID-19.

Vlada RS je izdala  Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti (št 964. z dne 6. 5. 2020), po katerem je dovoljeno izvajanje športnih tekmovanj  do vključno državne ravni v individualnih športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1). Kar pomeni, da lahko RZS kot nacionalna panožna športna zveza za individualni športni panogi - ribištvo-sladkovodni športni ribolov in  ribištvo-kasting, sprosti možnost izvajanja ribiških tekem na ravni ribiških družin, ribiških območij  in na državni ravni z upoštevanjem vseh samozaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19.

RZS je pripravila zavezujoča navodila za izvajanje posameznih ribiških tekmovanj (2020/39- IM). Le- ta so pripravljena v skladu z samozaščitnimi ukrepi za preprečevanje virusa Covid -19, ki še ostajajo v veljavi. 

 

 Na tekmovanje lahko pridejo zgolj tekmovalci brez zdravstvenih težav. 

 Prihod na tekmo je obvezno posamičen za vse udeležence.

 Žreb tekmovalnih mest opravita delegat tekme in glavni sodnik ali komisar brez prisotnosti tekmovalcev; nastopajoče tekmovalce se individualno seznani z rezultati žreba.

 Pred odhodom na tekmovalna mesta vsi prisotni uporabljajo zaščitna sredstva. 

 Tekmovalci na ribiških tekmah v individualni konkurenci morajo ohranjati predpisano medsebojno razdaljo 10 m ali več. Razdalja med ekipami parov (disciplina lov krapov z obtežilnikom) je 10 m ali več, razdalja med tekmovalcema v paru pa 2 metra ali več.

 V času tekmovanja ni dovoljena izmenjava opreme ali drugega pribora med tekmovalci. 

 Med tekmovanjem ne sme prihajati do neposrednih stikov med udeleženci.

 Tehtanje ulova in merjenje ujetih rib opravlja sodnik z uporabo zaščitne opreme, brez prisotnosti tekmovalcev.

 Na tekmovanjih so lahko prisotni zgolj tekmovalci in vodje ekip; gledalcev in drugih obiskovalcev na tekmah ne sme biti.

 Do preklica zaščitnih ukrepov zaradi COVID -19 se ne izvaja kastinških tekmovanj v dvoranah ali drugih zaprtih prostorih.

 Določila pravilnikov in pravil RZS,  ki določajo protokol izvedbe razglasitve rezultatov tekem, se do nadaljnjega opusti. Rezultati tekmovanj se objavijo v elektronski obliki na spletni strani RZS oz. se jih posreduje po e- pošti na pridobljene naslove 

 

nastopajočih. Rezultati posameznikov se v tekmovanjih, kjer se tekmuje tudi v ekipni uvrstitvi štejejo tudi za ekipne uvrstitve. 

 Priznanja najuspešnejšim tekmovalcem se praviloma podelijo za nazaj in sicer brez kontaktov med osebami na naslednji tekmi.

 Vsi predpisani samozaščitni ukrepi smiselno veljajo tudi za razpisane treninge. Predpisane splošne samozaščitne ukrepe je potrebno upoštevati tudi pri morebitnem vplačevanju kotizacije ali startnine.

 

 

URNIK TEKME: 

 

1. Dan tekme / petek

7.30 h – zbor tekmovalcev pri Ribiškem domu RD Celje, Brezova, Šmartinsko jezero

7.40 h do 8.00 h - vpis ekip in tekmovalcev ter plačilo startnine

8.00 h - žrebanje vrstnega reda žrebanja in žrebanje tekmovalnih mest

8.15 h - žrebanje vrstnega reda tehtanja 

8.30 h - odhod na tekmovalno traso LKO Loče 

9.00 h do 11.00 h – priprava ekip na tekmovanje

11.00 h – ZAČETEK TEKME

 

2. Dan tekme / sobota

00.00 h do 24.00 h - tekmovanje

3. dan tekme / nedelja

24.00 h do 11.00 - tekmovanje

10.45 h – signal - zadnjih 15 min pred koncem tekme

11.00 h - KONEC TEKME 

12.30 h - pogostitev tekmovalcev pri ribiškem domu RD Celje, Brezova 

13.00 h - razglasitev rezultatov tekme oz. končnih rezultatov tekmovanja 

 

Startnina na tekmovalca znaša 15,00 € in se plača pred začetkom tekmovanja na zboru tekmovalcev. Od vplačanih startnin bomo 1/3 zneska nakazali v dobrodelne namene društvu SONČEK – Društvo celebralne paralize Sonček Celje, Gregorčičeva 6, 3000 Celje.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registracija tekmovalca

V skladu s sklepom UO RZS in dopisom RZS št.: 2019/21-M z dne 15.02.2019 morajo biti vsi tekmovalci, ne glede na vrsto ali rang tekmovanj, registrirani na način, kot to predvideva tretji člen Pravilnika RZS o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu. Rok za registracijo tekmovalcev na naravni tekem ribiških družin (RD) vseh disciplin in kategorij v disciplini LRP je najkasneje do 31.03.2020.  Prijave tekmovalcev - članov RD Celje sprejemamo v uradnih urah na sedežu RD Celje ali na e-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Strošek registracije znaša 5,00 € in jo plača tekmovalec. Prav tako tekmovalci plačajo startnine za tekme v organizaciji RD Celje in to v višini in v roku navedenem v razpisu tekme.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na tekmah v organizaciji RD Celje tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.

 

 

Predsednik TK RD Celje gl. sodnik tekmovanja       Predsednik RD Celje 

 

Srečko LAH, l.r. Miro Potokar, l.r.      Štefan ZIDANŠEK, l.r.

Branka Pavić, l.r.

 Razpis 3.tekme LKO za pokal ŠJ 2020

Hits: 811 Print

Vse pravice pridržane © 2015. Ribiška družina Celje

Designed by Fenix, Feldin Andrej s.p.