Šmartinsko jezero je voda, na katero smo v RD Celje posebej ponosni. Jezero je razmeroma mlado. Nastalo je leta 1970 zaradi zaščite mesta Celja pred visokimi vodami s severne strani. Prvotni načrti, da bi vodo iz jezera uporabljali kot tehnološko vodo za celjsko industrijo se zaradi rentabilnosti niso uresničili.  Danes se jezero razsprostira na 113ha površine, kar ga uvršča med največja zajezitvena jezera v Sloveniji.

 

Zgodovina ribiške družine Celje

Mesto Celje je kupilo ribolovne pravice leta 1907. Po nepopolnih podatkih je bilo Ribarsko društvo Južna Štajerska s sedežem v Celju osnovano leta 1912. Imelo je 50 članov. Slovensko ribarsko društvo v Celju je bilo ustanovljeno leta 1922, leta 1946 pa je bil sprejet zakon o začasni ureditvi ribištva v Sloveniji. Septembra leta 1952 se je celjska ribarska zadruga preosnovala v društvo. To je tudi rojstni dan zdajšnje ribiške družine. Dne 30. junija 1954 je izšel novi zakon o sladkovodnem ribištvu, ki je imel velik odmev tudi v Celju. Tako je RD Celje izdala decembra istega leta nov pravilnik o izvrševanju ribiolova. Ribiška družina je imela svoje prvo tekmovanje leta 1955 na Hudinji pri Škofji vasi. Udeležilo se ga je 27 ribičev. Leta 1960 je imela RD Celje devet ribolovnih revirjev v skupni dolžini 72 km, oz. skupni površini 120 ha. Družina je imela 245 članov. Po letu 1962 se je začelo naše delo na ribnikih v Blagovni. Dokončno smo prejeli te ribnike v upravljanje leta 1964. V letu 1970 so se pričela prizadevanja za pridobitev Šmartinskega jezera. V tem letu je bil Jože Gruber postavljen za gospodarja družine. Leta 1971 smo se preselili v nove prostore na Čopovi ulici. 21. aprila 1975 je izšla prva številka družinskega Informatorja. 

Pričakujemo vas med uradnimi urami, vsak torek, med 8:00 in 12:00 ter četrtek, med 8:00 in 12:00 ter 17:00 in 19:00 na sedežu ribiške družine, na naslovu Čopova 19 v Celju.

Vse pravice pridržane © 2015. Ribiška družina Celje

Designed by Fenix, Feldin Andrej s.p.