September 1952

Ustanovitev RD Celje iz nekdanje Ribarske zadruge in Ribiškega društva. Prvi dve leti RD Celje vodi Branko Tominšek.

1954

Predsednik RD Celje postane Bojan Luzner

1955

RD Celje organizira prvo tekmovanje v Hudinji pri Škofji vasi. Tekmovalo je 27 ribičev.

1956

Predsedovanje RD Celje za kratek čas prevzame Karl Golob.

Še isto leto je nato za predsednika izbran Vili Leskovšek.

1959

RD Celje postane samostojna ribiška družina,  registrirana na sodišču kot pravna oseba. 

RD Celje gospodari z vso Savinjo, Hudinjo, Tesnico, Frankolovskim potokom, Ložnico, Sušnico, Dobrnico, Libojsko Bistrico... Zaradi različnih načinov gospodarjenja v posameznih sektorjih se še to leto ustanovijo nove ribiške družine.

Ribiško društvo Celje se preoblikuje v okrajno Zvezo ribiških družin Celje. Prvi predsednik postane Rado Cilenšek.

1960

RD Celje gospodari z 9 ribolovnimi revirji v dolžini 72 km oziroma na površini okoli 120 hektarjev. RD Celje šteje 245 članov.

1961

RD Celje pridobi v upravljanje ribnike na Blagovni, s katerimi je prej gospodarila Zveza ribiških družin Celje.   

1962

Od Okrajne ribiške zveze Celje dobi RD Celje štiri ribnike na Blagovni, namenjene vzreji krapov. Prvi ribnik preuredijo v športni ribnik in na otočku postavijo lično leseno kočo.

1964

V upravljanje dobi še dva ribnika, enega jim je dodelila šentjurska občina, drugega so uredili sami na mestu nekdanjega, opuščenega ribnika. Kmalu dobijo še ribnik na Prešniku, namenjen športnemu ribolovu. Tako RD v tem času gospodari z osmimi ribniki.

1966

RD kupi lasten agregat za izlov rib v potokih.

1967

RD Celje se vseli v prostore v Gledališki ulici. To leto postane predsednik RD Celje Drago Makarovič.

1970

Je dograjena pregrada v Ločah in tako nastane Šmartinsko jezero. Upravljanje je dodeljeno RD Celje.

Predsedovanje RD Celje v tem letu prevzame Justin Vanovšek.

1971

Ribiška družina dobi nove prostore v Čopovi ulici

1972

Ob 20-letnici Ribiške družine pripravijo dvodnevno strokovno srečanje ribičev iz vse Slovenije. Ob novem ribiškem domu na Brezovi razvijejo družinski  prapor.

Organizirano je prvo tekmovanje za ribiškega carja na Šmartinskem jezeru.

1974

RD Celje se pobrati z RD Vevče, Barje, Vrhnika in Dolomiti.

1975

21. aprila izide prva številka Informatorja RD Celje.

1976

Predsednik RD Celje postane Franc Vitanc, ki na čelu družine ostane polnih 20 let.

1990

Začne se gradnja ribiškega doma na polotoku Brezova ob Šmartinskem jezeru. Zemljišče odkupijo od zasebnika. Novogradnja nadomesti začasen, montažni objekt. V njej družina dobi prostore za strokovno in rekreacijsko druženje članstva.

1992

Na Šmartinskem jezeru organizirajo prvo državno prvenstvo za pionirje in mladince v samostojni Sloveniji.

1996

Predsednik RD Celje postane Janez Krulec.

2002

Za uspešno gospodarjenje in upravljanje z vodami in ribjim zarodom ter nenehno skrb za čisto okolje je Ribiška družina Celje nagrajena z bronastim grbom Mestne občine Celje.

Hits: 14839 Print

Vse pravice pridržane © 2015. Ribiška družina Celje

Designed by Fenix, Feldin Andrej s.p.