Goriški ribniki so gojitveni ribniki. Ribniki se nahajajo v občini Šentjur v kraju Goričica in so last naše ribiške družine. Ribniki so umetno zgrajeni in so namenjeni za gojitev rib. Zgradili so jih že v 17. stoletju in so služili grajskemu ribogojstvu. Nadmorska višina ribnikov je od 262 m do 268 m. Območje ribnikov je veliko 103,16 ha. Na vtočnih delih ribnikov so trstišča, na katerih se nahajajo rastišča visokih šašev. Ribniki so med seboj hidravlično povezani. Prvi štirje ribniki so povezani s prelivi, četrti ribnik ima talni izpust pod cesto, v peti ribnik. Največji izmed njih meri 4,12 ha, ostali so manjši. Površina vseh ribnikov znaša 8,31 ha, povprečna globina ribnikov je 2 m. Ribniki ležijo na sedimentnih tleh.

Ribnike napaja manjši potok Goričica, ki ima štiri manjše pritoke. Potok Goričica spada v porečje Save zliva se v Levi pritok Dobja, nato v potok Dobje. Nato se izliva v Spodnjo Ložnico, ki se izliva v reko Hudinjo, ta pa v reko Voglajno. Voglajna se v Celju izlije v reko Savinjo.

Hits: 9324 Print

Vse pravice pridržane © 2015. Ribiška družina Celje

Designed by Fenix, Feldin Andrej s.p.